al-Aghani (Volume 2)

Arabic Poetry

02.2

Book of Songs, Vol. 2, TEI XML

1
2
3
4
بسماللهالرحمنالرحیم
5
6
رجعالخبرالىسيافةأخبارالمجنون
7
(أخبرني)عميقالحدثناالكرانیعنالعمريعنالهيثمبنعديانرهطالمجنوناجتازوافينجعةلهمبحيليليوقدجمعتهمنجعةفرأىأبياتأهلليلىولميقدمعلىالالمامبهموعدلأهلهالىجهةأخرىفقالالمجنون
8
لعمركانالبيتبالقبلالذي*مررتولمألممعليهلشائق
9
وبالجزعمنأعلىالجنيبةمنزل*شجاحزنصدريبهمتضايق
10
كأنياذالمألقليلىمعلق*بسبينأهفوابينسهلوحالق
11
علىأننيلوشئتهاجتصبابتي*عليرسومعيفيهاالتناطق
12
لعمركانالحبياأممالك*بقلبيبرانياللهمنهللاصق
13
يضمعلیالليلأطرافحبكم*كماضمأطرافالقميصالبنائق
14
صـــــــوت
15
وماذاعسيالواشونأنيتحدثوا*سويأنيقولوااننيلكعاشق(1)
16
نعمصدقالواشونأنتحبيبة*الیوانلمتصفمنكالخلائق
17
الغناءلمتيمثقيلأولمنجامعهاوفيهلدعامةرملعنحبش(أخبرني)أحمدبنجعفرجحظةقالحدثنیأحمدبنالطيبقالقالابنالكلبيدخلتليلىعلىجارةلهامنعقيلوفييدهامسواكتستاكبهفتنفستثمقالتسقیاللهمنأهديلیهذامسواكفقالتلهجارتهاومنهوقالتقيسبنالملوحوبكتثمنزعتثيابهاتغتسلفقالتويحهلقدعلقمنيماأهلكهمنغيرأناستحقذلكفنشدتكاللهأصدقفيصفتيأمكذبفقالتلاواللهبلصدققالوبلغالمجنونقولهافبكىثمأنشأيقول
18
نبئتليلىوقدكنانبخلها*قالتسقىالمزنغيثاًمنزلاخربا
19
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1)وهذاالبيتيستشهدبهمنلايشترطفیالجملهالتیيوصلبهاالموصولانتكونخبريةوهومؤولقالالأشمونیانماذااسمواحدوليستذامولةاه‍