al-Aghani (Volume 8)

Arabic Poetry

08.2

Book of Songs, Vol. 8, TEI XML

1
2
3
بسماللهالرحمنالرحيم
4
5
6
7
8
صـــــــوتمنالمائةالمختارة
9
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
10
أقفرمنأهلهمصيف*فبطننخلةفالعريف
11
هلتبلغنيديارقومی*مهريةسيرهازفيف
12
ياأمنعماننولينا*قدينفعالنائلالطفيف
13
أعمامهاالصيدمنلؤي*حقاًوأخوالهاثقيف
14
الشعرلابيفرعةالكنانيوالغناءلجرادتيعبداللهبنجدعانولحنهمنخفيفالثقيلوفيهفيالثالثوالرابعثقيلأولمطلق
15
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
16
ذكرجرادتيعبداللهبنجدعانوخبرهماوشیءمناخباربنجدعان
17
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
18
هوعبداللهبنجدعانبنعمروبنكعببنسعدبنتيمبنمرةبنكعببنلؤيبنغالبقالابنالكلبيكانتلابنجدعانأمتانتسميانالجرادتينتتغنئانفيالجاهليةسماهمابجرادتيعادووهبهماعبداللهبنجدعانلاميةبنأبیالصلتالثقفىوقدكانامتدحهوكانابنجدعانسيداًجوادافرأىأميةينظراليهماهوعندهفاعطاهاياهما(وأخبرنی)أبواللیثنصربنالقاسمالفرائضیقالحدثناأبوبکربنأبیشیبةقالحدثناحفضبنغیاثعنداوودعنالشعبيعنمسروقعنعائشةقالتقلتيارسولاللهانابنجدعانكانفيالجاهليةيصلالرحمويطعمالمسكينفهلذلكنافعهقاللالميقليومااغفرليخطيئتیيومالدين(أخبرني)الحرميبنأبيالعلاءقالحدثناالزبيرابنبكارقالحدثنيجعفربنالحسينقالحدثنیابراهيمبناحمدقالقدمأميةبنأبيالصلتعلىعبداللهبنجدعانفلمادخلعليهقاللهعبداللهأمرماأتيبكفقالأميةكلابغرماهنبحتنیونهشتنيفقاللهعبداللهقدمتعلیَّوأناعليلمنحقوقلزمتنيونهشتنيفانظرنيقليلامافييديوقدضمنتكقضاءدينكولاأسألعنمبلغهقالفاقامأميةأيامافاتاهفقال