Theogeny

Hesiod

1-10

Theogeny, Alpheios version. Enhanced TEI with Syntax Diagrams

  1. μουσάωνἙλικωνιάδωνἀρχώμεθ᾽ἀείδειν,
  2. αἵθ᾽Ἑλικῶνοςἔχουσινὄροςμέγατεζάθεόντε
  3. καίτεπερὶκρήνηνἰοειδέαπόσσ᾽ἁπαλοῖσιν
  4. ὀρχεῦνταικαὶβωμὸνἐρισθενέοςΚρονίωνος.
  5. καίτελοεσσάμεναιτέρεναχρόαΠερμησσοῖο
  6. ἽππουκρήνηςὈλμειοῦζαθέοιο
  7. ἀκροτάτῳἙλικῶνιχοροὺςἐνεποιήσαντο
  8. καλούς, ἱμερόεντας: ἐπερρώσαντοδὲποσσίν.
  9. ἔνθενἀπορνύμεναι, κεκαλυμμέναιἠέριπολλῇ,
  10. ἐννύχιαιστεῖχονπερικαλλέαὄσσανἱεῖσαι,