Ichneutae, The Oxyrhynchus papyri Part 9 1174, Sophocles, creator; Grenfell, Bernard P. (Bernard Pyne), 1869-1926, creator; Hunt, Arthur S. (Arthur Surridge), 1871-1934, creator; Grenfell, Bernard P. (Bernard Pyne), 1869-1926, editor; Hunt, Arthur S. (Arthur Surridge), 1871-1934, editor
]κιο[
]πειτα[
]πεσσύθ[ην
5
]γ[...]λ[
]ω[
[πᾶσιν θεοῖς καὶ πᾶσι]ν ἀγγέλλω [β]ροτο[ῖς
[καὶ ... δῶρʼ ὑπις]χνοῦμαι τελεῖ[ν
[ ἀ]πόπροθεν·
10
...ον[ ...δύς]λοφον φρενὶ
...τα[ ... βο]ῦς ἀμολγάδας
[μός]χους [τε καὶ νέων νόμευμ]α πορτίδων
[ἅπα]ντα φρ[οῦδα καὶ μάτη]ν ἰχνοσκοπῶ
[λαθ]ραῖʼ ἰόν[τα τῆλε βου]στάθμου κάπης
15
[ἀφα]νῶς τέχνα[ισιν· ὡς ἐ]γὼ οὐκ ἂν ᾠόμην
[οὔτʼ ἂ]ν θεῶν τιν[ʼ οὔτʼ ἐφημ]έρων βροτῶν
[δρᾶς]αι τόδʼ ἔργ[ον ὧδερσθβ; πρὸς τόλμαν πεσεῖν.
[ταῦτ]ʼ οὖν ἐπείπερ [ἔμα]θον ἐκπλαγεὶς ὄκνῳ
[στείχ]ῶ, ματεύω, παντελὲς κήρυγμʼ ἔχων
20
[θεοῖ]ς βροτοῖς τε μηδένʼ ἀγνοεῖν τάδε.
[ἀκολο]υθίᾳ γὰρ ἐμμανὴς κυνηγετῶ·
[Θρᾳκ]ῶν δʼ ἐπῆλθ[ο]ν φ[ῦ]λα τ[οῦ] παντὸς στρατ[οῦ
[ἀλλʼ οὔ]τις[... [*]about 21 letters]
[*]four lines missing here
25
...ς...
...λ...κιο...
...ις...ἔπειτα [δὲ
30
[τ]ὰ Θεσσαλῶν [τʼ ἔγκαρπα πεδίʼ ἐ]πεσσύθ[ην
Βοιωτίας τε γ[ῆς πολυκτήτου]ς [πό]λ]εις,
[ἔπει]τα δʼ[
[*]one line missing here
2