Ὀδύσσεια, Alpheios version. Enhanced TEI with Syntax Diagrams
ἀρνειὸν κατέδησεν ὄιν θῆλύν τε μέλαιναν,
ῥεῖα παρεξελθοῦσα : τίς ἂν θεὸν οὐκ ἐθέλοντα
ὀφθαλμοῖσιν ἴδοιτ᾽ ἔνθ᾽ ἔνθα κιόντα;