Ὀδύσσεια, Alpheios version. Enhanced TEI with Syntax Diagrams
μὴ δή τοι κεῖνός γε λίην ἐνθύμιος ἔστω.
αὐτή μιν πόμπευον , ἵνα κλέος ἐσθλὸν ἄροιτο
κεῖσ᾽ ἐλθών : ἀτὰρ οὔ τιν᾽ ἔχει πόνον , ἀλλὰ ἕκηλος
ἧσται ἐν Ἀτρεΐδαο δόμοις , παρὰ δ᾽ ἄσπετα κεῖται.
425
μέν μιν λοχόωσι νέοι σὺν νηῒ μελαίνῃ,
ἱέμενοι κτεῖναι , πρὶν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι:
ἀλλὰ τά γ᾽ οὐκ ὀΐω , πρὶν καί τινα γαῖα καθέξει
ἀνδρῶν μνηστήρων , οἵ τοι βίοτον κατέδουσιν.”
ὣς ἄρα μιν φαμένη ῥάβδῳ ἐπεμάσσατ᾽ Ἀθήνη.
430
κάρψεν μὲν χρόα καλὸν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσι,
ξανθὰς δ᾽ ἐκ κεφαλῆς ὄλεσε τρίχας , ἀμφὶ δὲ δέρμα
πάντεσσιν μελέεσσι παλαιοῦ θῆκε γέροντος,
κνύζωσεν δέ οἱ ὄσσε πάρος περικαλλέ᾽ ἐόντε:
ἀμφὶ δέ μιν ῥάκος ἄλλο κακὸν βάλεν ἠδὲ χιτῶνα,
435
ῥωγαλέα ῥυπόωντα , κακῷ μεμορυγμένα καπνῷ:
ἀμφὶ δέ μιν μέγα δέρμα ταχείης ἕσσ᾽ ἐλάφοιο,
ψιλόν : δῶκε δέ οἱ σκῆπτρον καὶ ἀεικέα πήρην,
πυκνὰ ῥωγαλέην : ἐν δὲ στρόφος ἦεν ἀορτήρ.
τώ γ᾽ ὣς βουλεύσαντε διέτμαγεν . μὲν ἔπειτα
440
ἐς Λακεδαίμονα δῖαν ἔβη μετὰ παῖδ᾽ Ὀδυσῆος.