Ὀδύσσεια, Alpheios version. Enhanced TEI with Syntax Diagrams
αὐτὰρ ἐμοὶ τάδε πάντα καὶ ἀθανάτοισι μελήσει.”
ὣς φάθ᾽ , δ᾽ αὖτις ἄρ᾽ ἕζετ᾽ ἐϋξέστου ἐπὶ δίφρου,
πλησάμενος δ᾽ ἄρα θυμὸν ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος
βῆ ῥ᾽ ἴμεναι μεθ᾽ ὕας , λίπε δ᾽ ἕρκεά τε μέγαρόν τε,
605
πλεῖον δαιτυμόνων : οἱ δ᾽ ὀρχηστυῖ καὶ ἀοιδῇ
τέρποντ᾽ : ἤδη γὰρ καὶ ἐπήλυθε δείελον ἦμαρ.