Ὀδύσσεια, Alpheios version. Enhanced TEI with Syntax Diagrams
Τηλεμάχῳ μελέμεν : τοῦ γὰρ φίλον ἵκετο δῶμα.”
ὣς φάτο , τοῖσι δὲ πᾶσιν ἑαδότα μῦθον ἔειπε.
τοῖσιν δὲ κρητῆρα κεράσσατο Μούλιος ἥρως,
κῆρυξ Δουλιχιεύς : θεράπων δ᾽ ἦν Ἀμφινόμοιο:
425
νώμησεν δ᾽ ἄρα πᾶσιν ἐπισταδόν : οἱ δὲ θεοῖσι
σπείσαντες μακάρεσσι πίον μελιηδέα οἶνον.
αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τ᾽ ἔπιόν θ᾽ ὅσον ἤθελε θυμός,
βάν ῥ᾽ ἴμεναι κείοντες ἑὰ πρὸς δώμαθ᾽ ἕκαστος.