Ὀδύσσεια, Alpheios version. Enhanced TEI with Syntax Diagrams
ἡδὺ τε καὶ μενοεικές , ἐπεὶ μάλα πόλλ᾽ ἱέρευσαν:
δόρπου δ᾽ οὐκ ἄν πως ἀχαρίστερον ἄλλο γένοιτο,
οἷον δὴ τάχ᾽ ἔμελλε θεὰ καὶ καρτερὸς ἀνὴρ
θησέμεναι : πρότεροι γὰρ ἀεικέα μηχανόωντο.