Ὀδύσσεια, Alpheios version. Enhanced TEI with Syntax Diagrams
ὥς οἱ ἐναργὲς ὄνειρον ἐπέσσυτο νυκτὸς ἀμολγῷ.
μνηστῆρες δ᾽ ἀναβάντες ἐπέπλεον ὑγρὰ κέλευθα
Τηλεμάχῳ φόνον αἰπὺν ἐνὶ φρεσὶν ὁρμαίνοντες.
ἔστι δέ τις νῆσος μέσσῃ ἁλὶ πετρήεσσα,
845
μεσσηγὺς Ἰθάκης τε Σάμοιό τε παιπαλοέσσης,
Ἀστερίς , οὐ μεγάλη : λιμένες δ᾽ ἔνι ναύλοχοι αὐτῇ
ἀμφίδυμοι : τῇ τόν γε μένον λοχόωντες Ἀχαιοί.