Ὀδύσσεια, Alpheios version. Enhanced TEI with Syntax Diagrams
ἠλώμην , τῆός μοι ἀδελφεὸν ἄλλος ἔπεφνεν
λάθρῃ , ἀνωιστί , δόλῳ οὐλομένης ἀλόχοιο:
ὣς οὔ τοι χαίρων τοῖσδε κτεάτεσσιν ἀνάσσω.
καὶ πατέρων τάδε μέλλετ᾽ ἀκουέμεν , οἵ τινες ὑμῖν
95
εἰσίν , ἐπεὶ μάλα πολλὰ πάθον , καὶ ἀπώλεσα οἶκον
εὖ μάλα ναιετάοντα , κεχανδότα πολλὰ καὶ ἐσθλά.
ὧν ὄφελον τριτάτην περ ἔχων ἐν δώμασι μοῖραν
ναίειν , οἱ δ᾽ ἄνδρες σόοι ἔμμεναι , οἳ τότ᾽ ὄλοντο
Τροίῃ ἐν εὐρείῃ ἑκὰς Ἄργεος ἱπποβότοιο.
100
ἀλλ᾽ ἔμπης πάντας μὲν ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων
πολλάκις ἐν μεγάροισι καθήμενος ἡμετέροισιν
ἄλλοτε μέν τε γόῳ φρένα τέρπομαι , ἄλλοτε δ᾽ αὖτε
παύομαι : αἰψηρὸς δὲ κόρος κρυεροῖο γόοιο.
τῶν πάντων οὐ τόσσον ὀδύρομαι , ἀχνύμενός περ,
105
ὡς ἑνός , ὅς τέ μοι ὕπνον ἀπεχθαίρει καὶ ἐδωδὴν
μνωομένῳ , ἐπεὶ οὔ τις Ἀχαιῶν τόσσ᾽ ἐμόγησεν,
ὅσσ᾽ Ὀδυσεὺς ἐμόγησε καὶ ἤρατο . τῷ δ᾽ ἄρ᾽ ἔμελλεν
αὐτῷ κήδε᾽ ἔσεσθαι , ἐμοὶ δ᾽ ἄχος αἰὲν ἄλαστον
κείνου , ὅπως δὴ δηρὸν ἀποίχεται , οὐδέ τι ἴδμεν,
110
ζώει γ᾽ τέθνηκεν . ὀδύρονταί νύ που αὐτὸν
Λαέρτης θ᾽ γέρων καὶ ἐχέφρων Πηνελόπεια
Τηλέμαχός θ᾽ , ὃν ἔλειπε νέον γεγαῶτ᾽ ἐνὶ οἴκῳ.”
ὣς φάτο , τῷ δ᾽ ἄρα πατρὸς ὑφ᾽ ἵμερον ὦρσε γόοιο.
δάκρυ δ᾽ ἀπὸ βλεφάρων χαμάδις βάλε πατρὸς ἀκούσας,
115
χλαῖναν πορφυρέην ἄντ᾽ ὀφθαλμοῖιν ἀνασχὼν
ἀμφοτέρῃσιν χερσί . νόησε δέ μιν Μενέλαος,
μερμήριξε δ᾽ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,
ἠέ μιν αὐτὸν πατρὸς ἐάσειε μνησθῆναι
πρῶτ᾽ ἐξερέοιτο ἕκαστά τε πειρήσαιτο.
120
ἧος ταῦθ᾽ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,