Ὀδύσσεια, Alpheios version. Enhanced TEI with Syntax Diagrams
δήμῳ ἔνι Τρώων θάνατον καὶ πότμον ἐπισπεῖν:
τῷ κέν τοι τύμβον μὲν ἐποίησαν Παναχαιοί,
ἠδέ κε καὶ σῷ παιδὶ μέγα κλέος ἤρα᾽ ὀπίσσω:
νῦν δ᾽ ἄρα σ᾽ οἰκτίστῳ θανάτῳ εἵμαρτο ἁλῶναι.”
35
τὸν δ᾽ αὖτε ψυχὴ προσεφώνεεν Ἀτρείδαο:
ὄλβιε Πηλέος υἱέ , θεοῖς ἐπιείκελ᾽ Ἀχιλλεῦ,
ὃς θάνες ἐν Τροίῃ ἑκὰς Ἄργεος : ἀμφὶ δέ σ᾽ ἄλλοι
κτείνοντο Τρώων καὶ Ἀχαιῶν υἷες ἄριστοι,
μαρνάμενοι περὶ σεῖο : σὺ δ᾽ ἐν στροφάλιγγι κονίης
40
κεῖσο μέγας μεγαλωστί , λελασμένος ἱπποσυνάων.
ἡμεῖς δὲ πρόπαν ἦμαρ ἐμαρνάμεθ᾽ : οὐδέ κε πάμπαν
παυσάμεθα πτολέμου , εἰ μὴ Ζεὺς λαίλαπι παῦσεν.
αὐτὰρ ἐπεί σ᾽ ἐπὶ νῆας ἐνείκαμεν ἐκ πολέμοιο,
κάτθεμεν ἐν λεχέεσσι , καθήραντες χρόα καλὸν
45
ὕδατί τε λιαρῷ καὶ ἀλείφατι : πολλὰ δέ σ᾽ ἀμφὶ
δάκρυα θερμὰ χέον Δαναοὶ κείροντό τε χαίτας.
μήτηρ δ᾽ ἐξ ἁλὸς ἦλθε σὺν ἀθανάτῃς ἁλίῃσιν
ἀγγελίης ἀΐουσα : βοὴ δ᾽ ἐπὶ πόντον ὀρώρει
θεσπεσίη , ὑπὸ δὲ τρόμος ἔλλαβε πάντας Ἀχαιούς:
50
καί νύ κ᾽ ἀναΐξαντες ἔβαν κοίλας ἐπὶ νῆας,
εἰ μὴ ἀνὴρ κατέρυκε παλαιά τε πολλά τε εἰδώς,
Νέστωρ , οὗ καὶ πρόσθεν ἀρίστη φαίνετο βουλή:
σφιν ἐϋφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν:
ἴσχεσθ᾽ , Ἀργεῖοι , μὴ φεύγετε , κοῦροι Ἀχαιῶν:
55
μήτηρ ἐξ ἁλὸς ἥδε σὺν ἀθανάτῃς ἁλίῃσιν
ἔρχεται , οὗ παιδὸς τεθνηότος ἀντιόωσα.”
ὣς ἔφαθ᾽ , οἱ δ᾽ ἔσχοντο φόβου μεγάθυμοι Ἀχαιοί:
ἀμφὶ δέ σ᾽ ἔστησαν κοῦραι ἁλίοιο γέροντος
οἴκτρ᾽ ὀλοφυρόμεναι , περὶ δ᾽ ἄμβροτα εἵματα ἕσσαν.
60
Μοῦσαι δ᾽ ἐννέα πᾶσαι ἀμειβόμεναι ὀπὶ καλῇ