Ὀδύσσεια, Alpheios version. Enhanced TEI with Syntax Diagrams
μὲν ὅσ᾽ ἐν μεγάροισιν ἀνέσχετο δῖα γυναικῶν,
ἀνδρῶν μνηστήρων ἐσορῶσ᾽ ἀΐδηλον ὅμιλον,
οἳ ἕθεν εἵνεκα πολλά , βόας καὶ ἴφια μῆλα,
305
ἔσφαζον , πολλὸς δὲ πίθων ἠφύσσετο οἶνος:
αὐτὰρ διογενὴς Ὀδυσεὺς ὅσα κήδε᾽ ἔθηκεν
ἀνθρώποις ὅσα τ᾽ αὐτὸς ὀϊζύσας ἐμόγησε,
πάντ᾽ ἔλεγ᾽ : δ᾽ ἄρ᾽ ἐτέρπετ᾽ ἀκούουσ᾽ , οὐδέ οἱ ὕπνος
πῖπτεν ἐπὶ βλεφάροισι πάρος καταλέξαι ἅπαντα.
310
ἤρξατο δ᾽ ὡς πρῶτον Κίκονας δάμασ᾽ , αὐτὰρ ἔπειτα
ἦλθ᾽ ἐς Λωτοφάγων ἀνδρῶν πίειραν ἄρουραν:
ἠδ᾽ ὅσα Κύκλωψ ἔρξε , καὶ ὡς ἀπετίσατο ποινὴν
ἰφθίμων ἑτάρων , οὓς ἤσθιεν οὐδ᾽ ἐλέαιρεν:
ἠδ᾽ ὡς Αἴολον ἵκεθ᾽ , μιν πρόφρων ὑπέδεκτο
315
καὶ πέμπ᾽ , οὐδέ πω αἶσα φίλην ἐς πατρίδ᾽ ἱκέσθαι
ἤην , ἀλλά μιν αὖτις ἀναρπάξασα θύελλα
πόντον ἐπ᾽ ἰχθυόεντα φέρεν βαρέα στενάχοντα:
ἠδ᾽ ὡς Τηλέπυλον Λαιστρυγονίην ἀφίκανεν,
οἳ νῆάς τ᾽ ὄλεσαν καὶ ἐϋκνήμιδας ἑταίρους
320
πάντας : Ὀδυσσεὺς δ᾽ οἶος ὑπέκφυγε νηῒ μελαίνῃ:
καὶ Κίρκης κατέλεξε δόλον πολυμηχανίην τε,
ἠδ᾽ ὡς εἰς Ἀΐδεω δόμον ἤλυθεν εὐρώεντα,
ψυχῇ χρησόμενος Θηβαίου Τειρεσίαο,
νηῒ πολυκλήϊδι , καὶ εἴσιδε πάντας ἑταίρους
325
μητέρα θ᾽ , μιν ἔτικτε καὶ ἔτρεφε τυτθὸν ἐόντα:
ἠδ᾽ ὡς Σειρήνων ἁδινάων φθόγγον ἄκουσεν,
ὥς θ᾽ ἵκετο Πλαγκτὰς πέτρας δεινήν τε Χάρυβδιν
Σκύλλην θ᾽ , ἣν οὔ πώ ποτ᾽ ἀκήριοι ἄνδρες ἄλυξαν:
ἠδ᾽ ὡς Ἠελίοιο βόας κατέπεφνον ἑταῖροι:
330
ἠδ᾽ ὡς νῆα θοὴν ἔβαλε ψολόεντι κεραυνῷ
Ζεὺς ὑψιβρεμέτης , ἀπὸ δ᾽ ἔφθιθεν ἐσθλοὶ ἑταῖροι