Ὀδύσσεια, Alpheios version. Enhanced TEI with Syntax Diagrams
οὐλὴν μὲν πρῶτον τήνδε φράσαι ὀφθαλμοῖσι,
τὴν ἐν Παρνησῷ μ᾽ ἔλασεν σῦς λευκῷ ὀδόντι
οἰχόμενον : σὺ δέ με προΐεις καὶ πότνια μήτηρ
ἐς πατέρ᾽ Αὐτόλυκον μητρὸς φίλον , ὄφρ᾽ ἂν ἑλοίμην
335
δῶρα , τὰ δεῦρο μολών μοι ὑπέσχετο καὶ κατένευσεν.
εἰ δ᾽ ἄγε τοι καὶ δένδρε᾽ ἐϋκτιμένην κατ᾽ ἀλωὴν
εἴπω , μοί ποτ᾽ ἔδωκας , ἐγὼ δ᾽ ᾔτεόν σε ἕκαστα
παιδνὸς ἐών , κατὰ κῆπον ἐπισπόμενος : διὰ δ᾽ αὐτῶν
ἱκνεύμεσθα , σὺ δ᾽ ὠνόμασας καὶ ἔειπες ἕκαστα.
340
ὄγχνας μοι δῶκας τρισκαίδεκα καὶ δέκα μηλέας,
συκέας τεσσαράκοντ᾽ : ὄρχους δέ μοι ὧδ᾽ ὀνόμηνας
δώσειν πεντήκοντα , διατρύγιος δὲ ἕκαστος
ἤην : ἔνθα δ᾽ ἀνὰ σταφυλαὶ παντοῖαι ἔασιν
ὁππότε δὴ Διὸς ὧραι ἐπιβρίσειαν ὕπερθεν.”
345
ὣς φάτο , τοῦ δ᾽ αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ,
σήματ᾽ ἀναγνόντος τά οἱ ἔμπεδα πέφραδ᾽ Ὀδυσσεύς.
ἀμφὶ δὲ παιδὶ φίλῳ βάλε πήχεε : τὸν δὲ ποτὶ οἷ
εἷλεν ἀποψύχοντα πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς.
αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ἄμπνυτο καὶ ἐς φρένα θυμὸς ἀγέρθη,
350
ἐξαῦτις μύθοισιν ἀμειβόμενος προσέειπε:
Ζεῦ πάτερ , ῥα ἔτ᾽ ἔστε θεοὶ κατὰ μακρὸν Ὄλυμπον,
εἰ ἐτεὸν μνηστῆρες ἀτάσθαλον ὕβριν ἔτισαν.
νῦν δ᾽ αἰνῶς δείδοικα κατὰ φρένα μὴ τάχα πάντες
ἐνθάδ᾽ ἐπέλθωσιν Ἰθακήσιοι , ἀγγελίας δὲ
355
πάντη ἐποτρύνωσι Κεφαλλήνων πολίεσσι.”
τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς:
θάρσει , μή τοι ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μελόντων.
ἀλλ᾽ ἴομεν προτὶ οἶκον , ὃς ὀρχάτου ἐγγύθι κεῖται:
ἔνθα δὲ Τηλέμαχον καὶ βουκόλον ἠδὲ συβώτην
360
προὔπεμψ᾽ , ὡς ἂν δεῖπνον ἐφοπλίσσωσι τάχιστα.”